תקנון הרשמה לדיוור

תקנון פעילות - 5% הנחה באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות שתכונה ״5% הנחה באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה"

(להלן בהתאמה: "התקנון" ו-"הפעילות", כמפורט להלן)

 
1.                  כללי

1.1. הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בכפוף לתנאים שלהלן.

1.2. תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה (להלן: "תנאי השימוש"). בכל סתירה בין הוראות תנאי השימוש לתקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.                  הגדרות

"החנויות המשתתפות בפעילות" החנות המקוונת באתר החברה בכתובת:  www.originals.co.il (להלן: "אתר החברה").

"משתתפים"                             לקוחות החברה אשר הצטרפו לרשימת הדיוור שבאתר החברה, על פי הנחיות החברה, ובתקופת הפעילות בלבד.

"הפעילות"                               בגין הצטרפות ראשונית לרשימת הדיוור שבאתר החברה והסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, ומילוי אחר דרישות והנחיות החברה, המשתתפים יקבלו קוד קופון (כהגדרתו להלן) למימוש בכפוף לתנאי הפעילות שלהלן ובתקופת הפעילות בלבד.

"קוד קופון"                               קוד קופון ייעודי הניתן באופן חד פעמי ולשימוש חד פעמי, ושזמין למימוש עד 35 ימים בלבד מיום ההצטרפות לרשימת הדיוור שבאתר החברה, המעניק 5% הנחה על היתרה במעמד התשלום בחנויות המשתתפות בפעילות בלבד, ולמעט על הפריטים המפורטים בתקנון ועל מבצעים, הנחות, קופונים והטבות (אין כפל מבצעים).

"תקופת הפעילות"                    הפעילות הינה לתקופת זמן מוגבלת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

3.                     מהות והגבלות הפעילות
 • השתתפות בפעילות כהגדרתה לעיל תזכה את המשתתף בקוד קופון למימוש באתר החברה בלבד, לאחר מילוי הדרישות המפורטות במסגרת הצטרפותו לראשונה לרשימת הדיוור של החברה דרך אתר החברה.
 • קוד הקופון יינתן אך ורק למשתתף אשר הסכים להיכלל ברשימת הדיוור של החברה לראשונה והזין את פרטי ההתקשרות המבוקשים על ידי החברה במסגרת הצטרפותו לרשימת הדיוור. קוד קופון יישלח למשתתף לכתובת הדוא"ל שהזין במסגרת הרשמתו לרשימת הדיוור של החברה.
 • קוד הקופון ניתן למימוש בחנויות המשתתפות בפעילות בלבד.
 • קוד הקופון יינתן פעם אחת ובאופן חד פעמי, קרי ניתן למימוש לרכישה אחת בלבד. קוד הקופון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • קוד הקופון הינו בתוקף למימוש עד 35 ימים בלבד מיום ההצטרפות לרשימת הדיוור שבאתר החברה על פי ההנחיות שלעיל.
 • לא ניתן להשתמש בקוד הקופון בנוסף לקוד קופון אחר.
 • קוד הקופון אינו תקף על אביזרים (Accessories) וגרביים ועל פריטים מבית המותגיםUGG,Birkenstock, ו-Reef.
 • אין כפל מבצעים, הנחות והטבות. קוד הקופון אינו יחול במעמד הקנייה בנוסף ו/או על מבצעים, הנחות והטבות, למעט אם נאמר אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה.
 • על אף האמור לעיל, במקרה שבו החליטה החברה כי קוד הקופון יחול במעמד הקנייה בנוסף ו/או על מבצעים והטבות מסוימים, הנחת קוד הקופון תמומש על היתרה הסופית בלבד, לאחר חישוב מבצעים והטבות כאמור.
 • ההנחה נשואת הפעילות תיעשה מהמחיר המלא לצרכן של הפריט (לרבות מע"מ).
 • יש להזין את קוד הקופון במעמד הקנייה בסל הקנייה שבאתר החברה.
 • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת הפעילות, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין החל.

 

 

·         במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.

·         השתתפות בפעילות מהווה הסכמה להוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר החברה, ואלה יחולו על כל המשתתפים והינם בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים לבין החברה.

·         לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות או לאמור בתקנון זה.

·         החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

·         הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין החל בישראל. בתי המשפט המוסמכים לדון בתקנון זה יהיו בתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו.

 

·         ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

·         התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לכלל המינים והמגדרים כאחד.

·         החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

·         תקנון הפעילות זמין לעיון במשרדי החברה בכתובת דרך בן צבי 84, תל אביב או באתר החברה.