מדיניות קוקיז

מדיניות ה-Cookies

1.              איי. אי. איל בע"מ, ח"פ 512368424 (להלן: "החברה") עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר האינטרנט בכתובת: https://originals.co.il/ (להלן: "המשתמשים" ו-"האתר", בהתאמה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשתמשים בוחרים למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.

2.              עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקרו המשתמשים באתר, פעולות שביצעו משתמשים באתר, משך הזמן ששהו משתמשים באתר, מידע שמשתמשים צפו באתר, מיקום גיאוגרפי משוער של משתמשים, טווח גילאים של משתמשים, סוג המכשיר ממנו נכנסו המשתמשים לאתר, תחומי עניין של משתמשים, כתובת ה-IP של משתמשים (קרי, כתובת המחשב של משתמשים באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.

3.              החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמשים תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב-Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר;כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר ולשלוח בקשות לדירוג מוצרים לאחר רכישה. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, החברה עושה שימוש בכלים אשר מקליטים את הגלישה של המשתמשים באתר לצורך ניתוח ושיפור חווית המשתמשים באתר.

4.              החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגוןGoogle  ו-Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.  

5.              מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות Google ו-Facebook וכפי שמפורט במדיניות זו, להציגלמשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

6.              החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google.

7.              משתמשים אשר אינם מעוניינים שהעוגיות יאספו במחשב שלהם, יכולים להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב שלהם. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

8.              התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

9.              סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

10.          החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה-Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמשים. המשך השימוש של המשתמשים באתר לאחר עדכון מדיניות ה-Cookies יהווה הסכמה של המשתמשים למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים.  

 

מעודכן לחודש אוגוסט 2023.