תקנון קוד קופון לנרשמים לרשימת דיוור

תקנון פעילות 5% הנחה באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות שתכונה ״5% הנחה על באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה"

(להלן בהתאמה: "התקנון" או "הפעילות"בהתאמה)

 

1.                  כללי

1.1.  הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.  תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הפעילות נשוא התקנון.

1.3.  תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

 

2.                  החנויות המשתתפות בפעילות

2.1.              רשימת החנויות המשתתפות בהטבה – אתר החברה בלבד בכתובת: https://originals.co.il.

3.                  הגדרות

3.1      "משרדי החברה"– משרדי החברה, אשר מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב.

3.2     "משתתף"– כל לקוח אשר הצטרף לרשימת הדיוור של החברה באתר החברה בלבד.

                                         

4.                  תוקף ומועד הפעילות

הפעילות תחל באתר החברה ביום 13.12.23 ותסתיים ביום 12.1.24  או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את הפעילות בכל עת.

 

5.                  מהות הפעילות למשתתף ואופן קבלתה
  • 5% הנחה בהזנת קוד קופון ייעודי, שיקבל המשתתף כהגדרתו לעיל במסגרת מילוי הדרישות המפורטות לאחר הצטרפותו לראשונה לרשימת הדיוור של החברה דרך אתר החברה.
  • קוד הקופון יינתן אך ורק למשתתף אשר הסכים להיכלל ברשימת הדיוור של החברה וימלא אחר הדרישות המפורטות באתר החברה במסגרת הצטרפותו. במסגרת ההצטרפות יקבל המשתתף ניוזלטר עם קישור למילוי פרטים ובסיום התהליך, ומילוי הפרטים כנדרש, יתקבל קוד קופון המקנה את ההנחה.
  • קוד הקופון יינתן פעם אחת ובאופן חד פעמי לכל לקוח, קרי ניתן למימוש לרכישה אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
  • לא כולל מוצרי אאוטלט, אביזרים וגרביים.
  • ההנחה תינתן ממחיר המוצר לצרכן, ללא כפל מבצעים, הנחות והטבות.
  • לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון, בעת המימוש.
  • יש להזין את קוד הקופון במעמד הקנייה בסל הקנייה שבאתר החברה.
  • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת הפעילות, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

·         במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה ,יגברו הוראות תקנון זה.

·         בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

·         השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

·         תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה.

·         במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות פרסומיה בקשר עם הפעילות, החברה תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.

·         ההשתתפות בהטבה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

·         החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.